Tečkovací dílničky a kurzy

Tady budu psát věci o dílničkách

a kurzech

ale musím to nejdříve vychytat